Produkt- / Warnhinweise

UWAGA: Używaj tylko pod bezpośrednim nadzorem dorosłych. Zalecenia wiekowe 1+ - (im starsze dziecko, tym bardziej precyzyjne plany budowania). Podczas balansowania należy upewnić się, że powierzchnia jest równa i antypoślizgowa. Aby zapewnić wystarczającą stabilność, ścieżki do balansowania nie powinny być zbudowane wyżej niż 2 kamienie.

UWAGA: Używaj tylko w płytkiej wodzie pod nadzorem osoby dorosłej. - Klocki konstrukcyjne nie służą do nauki pływania i nie zapewniają ochrony przed utonięciem! Małe dzieci powinny być nadzorowane ze zwiększoną uwagą, gdy klocki są używane w wodzie.

Należy zachować ostrożność podczas używania spiczastych i ostrych przedmiotów (np. nożyczek, drutu lub zębów dzieci). Może to spowodować trwałe uszkodzenie produktu. Może to oznaczać, że nie można zagwarantować nośności.