Zgodność z RODO

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA/APPI/PIPEDA gromadzi adres IP i adres e-mail użytkownika w celu przetwarzania danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach świadczenia usług
Sprostowanie danych
Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Edytuj informacje o koncie
Przenoszenie danych
Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu zapewnienia lepszych doświadczeń w naszym sklepie.

Żądania RODO
Dane osobowe
Zamówienia
Dostęp do danych osobowych
Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

Żądanie raportu
Prawo do bycia zapomnianym
Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz już mieć do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać.

Żądanie usunięcia danych osobowych