Zgodność z APPI

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA/APPI/PIPEDA gromadzi adres IP i adres e-mail użytkownika w celu przetwarzania danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach świadczenia usług
Sprostowanie danych
Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Edytuj informacje o koncie
Przenoszenie danych
Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu zapewnienia lepszych doświadczeń w naszym sklepie.

Żądania APPI
Dane osobowe
Zamówienia
Dostęp do danych osobowych
Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

Żądanie raportu
Nie sprzedawaj moich danych osobowych stronom trzecim
Możesz przesłać prośbę, aby poinformować nas, że nie zgadzasz się na gromadzenie lub sprzedaż swoich danych osobowych stronom trzecim.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych
Prawo do bycia zapomnianym
Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz już mieć do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać.

Żądanie usunięcia danych osobowych